BaseTop


Alle genoemde onderstaande data komen voorlopig te vervallen i.v.m. de corona.

 

READING OPLEIDING :


U vindt hierin o.a. alle informatie over de opleiding.


De hele readingopleiding bestaat uit 3 trimesters

Meer informatie vindt u hieronder.
Graag willen we je informeren over de readingopleiding van Soare.

De opleiding biedt een goed evenwicht tussen vakmatig beroepsonderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Readen is een prachtig vak en het kan jezelf en anderen veel geven. We vinden het belangrijk dat dit beroep zorgvuldig uitgevoerd wordt, zowel naar de readee toe als naar jezelf als reader. Vandaar dat wij een intensieve, grondige en leuke readingopleiding bieden.

Het doel van de readingopleiding is je zo breed mogelijk op te leiden.

Een onderdeel van dit onderzoek naar jezelf is o.a. het weekendworkshop "Family Sculpture". Deze workshop volg je met je eigen lesgroep waarin je op een speelse manier meer inzicht krijgt in de patronen van je gezin van herkomst en je eigen rol daarin.

De readingopleiding geeft meer inzicht in jezelf en helderheid omtrent je eigen rol in je prive- en werksituatie. Het is door velen aangedragen dat men door deze opleiding op alle terreinen beter is gaan functioneren en creatiever is geworden.

De opleiding tot reader bestaat uit 3 trimesters.
Er is een opzegtermijn van 2 maanden.


Gedurende het eerste trimester leer je met name de basistechnieken die nodig zijn om een reading te kunnen geven. Je doet praktijk ervaring op in je eigen lesgroep.

2e trimester:
Verdere verdieping van je readingcapaciteit. Er zullen diverse thema's aan bod komen.
Er is veel aandacht voor het zelfstandig lezen, o.a. oefenen met het geven van een reading naar aanleiding van een vraag of thema en deze reading zelf vorm te geven.

Aan het eind van het tweede- en het derde trimester wordt het oefenen in de praktijk geintensiveerd zoals het geven van readings onder supervise aan clienten.
Aan het einde van de opleiding is er een toets en afronding. Ook is als specialisatie de realatie-reading en creativiteitreading opgenomen.


Voor meer informatie vraag de brochure aan
.
De opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Het is mogelijk voor geïnteresseerden van buitenaf deel te nemen aan de readingopleiding na een intake-gesprek.

Wilt u meer informatie over de inhoud, prijs en de data van de readingopleiding dan kunt u onze brochure aanvragen / tel. 079-3517840.

Aan het einde van deze hele opleiding ben je in staat zelfstandig readings te geven. Je kunt met je readingpakket je readingpraktijk in alle zelfstandigheid starten.

Je ontvangt een certificaat na het positief doorlopen van bovengenoemde opleiding.

 

 

 

Introductie Les Reading Opleiding (gratis) : onbekend
Verdere informatie kunt u vinden onder het kopje "Activiteiten" .
Heeft u nog vragen neem dat gerust contact met ons op.

 
2002 - 2020 Soare.nl · Bezoekadres: Huijgensstraat 1 · Voorburg ·
· Postadres: Duke Ellingtonrode 45 · 2717 BL Zoetermeer · tel: 079-3517840 · K.v.K. 27128653 ·